Dush - Jum 09:00 - 17:00 +988-00-000-00-00uchquduqmtb@umail.uz

«Oʻzbekistonning buyuk arboblari»  mavzusi bo’yicha tadbirlar

Uchquduq tumani MTB qarashli 1-son DMTT tayyorlov «Kabutar» guruhi tarbiyachisi Djoʻrayeva Habibaning «Oʻzbekistonning buyuk arboblari»  mavzusi bo’yicha markazlarda olib borgan faoliyatlaridan lavhalar.
Qurish-yasash va matematika markazida.»Registon maydoni» mavzusida taxtachalardan foydalangan holda ish olib bordilar, maqsad bolalarni mayda motorikasini rivojlantirish, katta -kichikni va shakillarni farqlash.
Til va nutq markazida:
A.Navoiyning «Ikki vafodor do’st» rivoyati bo’yicha suhbat. Rivoyat orqali diqqat bilan tinglash, qahramonlar bilan tashtirish.
Fan va tabiat markazida:
«Ohangrabo» bilan amaliy tajriba. Tajribada tarbiyalanuvchilarga qanday jismlarni ohangrabo o’ziga tortishini bilish va stakandagi suvga solingan tangani ohangrabo yordamida suvdan olish tajribasini oʻtkazish.
Syujetli rolli o’yin markazida.»Dorixona» o’yini.
San’at markazida:
«Registon maydoni» mavzusida rasm chizish. Maqsad bolalarni tasavvurini rivojlantirish.